Kamu ve Yerel Yönetim Eğitimleri


  • Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı
 

 

 

SıraNo Eğitimin Adı re (saat)
1 Âfet Yönetimi 12
2 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler 6
3 Belediyelerde Finansman Yönetimi 12
4 Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi 6
5 Belediyelerde Stratejik Planlama ve Performans Programı 6
6 Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim 12
7 Belediye Meclisinin Yapısı, Yetkileri, İşleyişi ve Meclis-Başkan İlişkileri 6
8 Belediyelerde Başkan-Meclis, Başkan-Encümen İlişkileri 3
9 Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri ve Özlük Hakları 6
10 Belediye Encümeninin Yetkileri, Görevleri ve Başkan-Encümen İlişkileri 3
11 Belediye-Medya İlişkileri ve Tanıtım 9
12 Belediyelerde Alternatif Hizmet Yöntemleri 9
13 Büyükşehirlerde Mekânsal Planlama Süreci 12
14 Büyükşehirlerde Kentsel Dönüşüm ve Âfet Yönetimi 12
15 Büyükşehir Belediye Sistemi 6
16 Coğrafî Perspektiften Şehir 9
17 Çocuk Dostu Şehirler 6
18 Engelli Dostu (Erişilebilir) Şehirler 9
19 İslâm Geleneğinde Şehir 9
20 İslâm Sanatı ve Mimarisi 9
21 İstanbul Tarihi 12
22 İstanbul Kültürü ve Zevk-i Selimi 9
23 İstanbul’un Mekânsal Dönüşüm Tarihi 9
SıraNo Eğitimin Adı re (saat)
24 İstanbul’un Demografik Yapısı 9
25 İstanbul’da Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları 12
26 Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetimler 12
27 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Sistemleri 12
28 Kültür Yönetimi 12
29 Küresel Şehirler ve İstanbul 9
30 Liderlik Yaklaşımları 12
31 Siyaset Sosyolojisi 12
32 Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler 6
33 Siyasî Etik 6
34 Şehir ve Medeniyet 6
35 Şehir Kimliği ve Marka Şehirler 9
36 Şehir Ekonomisi ve Gelişme Politikaları 12
37 Şehirlerde Hayat Kalitesi ve Şehirli Hakları 12
38 Şehirler Diplomasisi 9
39 Tecrübe ve Vizyon Paylaşımı Seminerleri 24
40 Toplantı ve Zaman Yönetimi 9
41 Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı 9
42 Türkiye’den ve Dünyadan Vizyon Proje Örnekleri (Seminer şeklinde) 24
44 Yerel Yönetim Tarihi 9
45 Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Denetimi 6
46 Yönetim Becerilerini Geliştirme 12