Hakkımızda


Yaşadığımız dünya, giderek daha çok “bilgi”nin egemenliğinde şekilleniyor. Gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen yaşam koşullarına ayak uydurabilmek için “eğitim”, yaşamımızın sürekli ve vazgeçilmez bir parçası konumunu alıyor. Sürekli ve hizmet içi eğitim ile yeniden öğrenmenin, bilgiyi kaybetmeden arttırmanın ve yaşam boyu süren bir öğrenme sürecinin kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz.
Hızla gelişen bu süreçte kurumlar ve profesyoneller ise, sürekli yenilenen hizmet alanlarında amacına uygun ve sağlıklı hizmeti üretmek için; bilgilerini güncellemek ve becerilerinin ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamak zorundalar.

EMR Akademi, konusunda “uzman” kadrosu ile “güncel”, “uygulanabilir” ve “hedefe yönelik” bilgiyi, en ideal yöntemlerle sunarak; “kurumsal ve kişisel yeteneğin gelişmesini, verimliliğin sürekli kılınmasını amaçlıyor.

Sürekli Gelişim perspektifi ile kurumsal firmalar, kamu kurumları, işletmeler ve profesyonellerin ürettikleri hizmetin sürekli, etkin ve verimli bir şekilde gelişmesini hedefliyor. Bu hedefe yönelik, değişen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde, uygulamalı eğitim programları ile bilgi ve becerilerin yeniden değerlendirilip, gelişmesinin fırsatlarını yaratıyor.

EMR Akademi, uzman akademik kadro ve öncü profesyonellerin bilgi ve deneyimleri ile hazırladığı eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, ortak akıl toplantıları ve uzmanlık alanlarına yönelik teknik bilgisayar eğitimleri, seminer, kongre ve konferanslar aracılığıyla sürekli mesleki gelişimi garanti altına alıyor.