Zabıta Mevzuatı Eğitimi


Zabıta Birimlerinde çalışan personellerin donanımlı birer personel haline getirilebilmesi için genel kültür ve genel yeteneği kapsayacak şekilde mesleki konular ve bireysel gelişim konularında ayrıca isteğe bağlı konular ile eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Belediyelerde kolluk kuvveti olarak çalışan zabıtaların tüm çalışmalarında donanımlı birer personel olmaları açısından faydalı bir eğitim olacaktır.