Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik


Yönetim, bir kurumda çalışanlarla beraber ve onlar aracılığı ile hem kurumun hem de bireylerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalardır. Liderlik başkalarını etkileyerek çalışanlarda davranış değişikliği yaratabilme ve amaçlara ulaşabilmek için ''şevkle'' çalıştırabilme becerisidir.


AMAÇ: Şirket yöneticilerinin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu artırımlar elde etmek, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yürütülen tüm yönetim faaliyetlerinde modern ve profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesine yardımcı olarak, şirkette huzurlu, mutlu, doyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bunların doğal bir sonucu olarak müşterilerine daha üstün hizmet verebilmesini sağlamak.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Üst, orta ve alt düzey yöneticiler