Yönetici Asistanlığı


Yoğun iş temposunda yöneticiler çoğu zaman işlerinin plansızlığından, programsızlığından şikâyet ederler. Her yönetici kendisinin sağ kolu olacak, verimli ve bilgili bir asistana ihtiyaç duyar. Yönetici asistanları, bu görevi üstle- nerek işleri planlı ve programlı bir hale getirmek yoluyla verimi artırmayı hedefleyen meslek grubu çalışanları olarak tanımlanabilirler.


AMAÇ: Asistanların, yöneticileri ile uyum ve işbirliği içinde tam bir takım ruhuyla ortak hedef doğrultusunda etkin ve verimli çalışabilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Yönetici Asistanları