Toplantı Yönetimi


AMAÇ: Zamanı iyi kullanmayı öğrenen bireylerin oluşturduğu takımın gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında yapılacak toplantıların daha iyi yönetilebilmeleri için tasarlanan bu programda, toplantılar sırasında kullanılan yöntemler sorgulanarak özellikle gelişen teknoloji paralelinde, aynı anda farklı mekanlarda bulunan katılımcılarla bile gerçekleştirilebilecek toplantı çözüm öneri ve tekniklerinin paylaşıldığı bir ortak platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Üst ve orta düzey yöneticiler, proje sorumluları