Takım Olma Sanatı


Takım oyunları ve çalışmaları işbirliğini ve bağlılığı artırarak çalışanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiklerini tekrar onlara hatırlatma fonksiyonuna sahiptir. Geleneksel katı organizasyon ve departman yapıları artık yerini esnek, etkin, belli işler ve aşamalara yönelen ve sürekli değişim gösterebilen takımlara bırakmaktadır. Bundan yola çıkarak Takım Çalışması eğitimi, katılanlara “ben” yerine “biz” kavramının geliştirilmesi, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi bilmeleri konusunda yardımcı olacaktır.

AMAÇ: Katılımcıları, etkili takım çalışmasının temel özellikleri konusunda bilinçlendirerek takım olarak problem çözme becerileri kazandırmak, yaratıcılıkları geliştirilmek, strateji geliştirmek, takım arkadaşları arasında güvenin ve iletişimi sağlanmak, ortak düşünce, takım olarak çalışmanın enerjisini ve farkını anlayarak, ortak eylemlerle takımı koruyarak ulaşma sürekliliği sağlamaktır.

Süre      : 1 gün

Katılımcı Profili  : Tüm çalışanlar