Satış ve Pazarlama


Satış, var olan ya da yaratılan ihtiyaçların elinizdeki ürün hizmet proje ya da fikrin faydaları noktasında müşteriyi ikna etmek ve harekete geçirmek, Pazar- lama ise, müşterilerin, rakiplerin ve işletmenin analizi, analiz sonuçlarının tüm Pazar bölümlerinde anlamlı hale getirilmesi, en karlı bölümlere odaklanması, ürünlerin buna göre konumlandırılması ve bu konumlandırma için gerekli teslimat gerekliliklerinin yerine getirilmesidir.

AMAÇ: Bu eğitim programı, katılımcılara müşteri ile birebir iletişimde ilk izlen- imin önemi   ön   plana alınarak iyi   bir   satışçıda   bulunması   gereken temel   becerilerin kazandırılması, satış kavramı, satış çeşitleri, satış aşamaları gibi konularda katılımcıların bilinçlendirilmesi yoluyla hedefe yönelik satış becerisi davranışlarının geliştirilmesi, müşteri ilişkilerine profesyonel açıdan yaklaşım kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Saha Ekipleri ve Yöneticileri