Problem Çözme ve Stres Yönetimi


Stres, bilim adamları tarafından bireyin tehdit ve baskı unsurları karşısında duyduğu endişe ve gerginlik olarak tanımlanmıştır. Stres’ in en önemli sebeplerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz iş yaşantısı ve çalışma koşullarıdır. İş tanımındaki belirsizlik, zaman yetersizliği, kişiler arası çatışma, kariyer belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi değişkenler “iş stresini” tetikleyen en önemli faktörler olarak sayılabilir.

AMAÇ: “Problem Çözme ve Stres Yönetimi” konulu eğitim programımız katılımcılara problem tanımı yapabilme ve çözüm önerileri üretebilme becerileri kazandırarak, çalışma hayatında karşılaştıkları çatışma, kariyer belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi stresi tetikleyen faktörlerle mücadele güçlerini artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Süre      : 2 gün + 0.5 gün

Katılımcı Profili  : Genel katılıma açık