Performans Yönetimi


Performans yönetimi, kurum veya kuruluşların misyon ve vizyon tanımlarında belirlenmiş hedeflerine ulaşmaya çalışırken, çalışanların bu hedefler doğrultusunda gösterdiği katkıların gözlemlenip, ölçülüp değerlendirilmesi yolu ile teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi olarak tanımlanabilir.

AMAÇ: Performans Yönetim Sisteminin genel ilke ve kuralları ile temel kavramlar konu sunda bilgi edinerek, kurumun iş planları, stratejik çalışma alanları, kritik başarı alanları ve kurum hedeflerini analiz ederek bireysel performans değerlendirme formları aracılığı ile çalışan performanslarının izleme ve değerlendirilmesi becerilerinin kazandırılması.

Süre      : 2 gün+ 0.5 gün

Katılımcı Profili  : İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar