Müşteri Memnuniyeti


Kişisel ve ticari amaçları için mal veya hizmet satın alan kişi ve kuruluşlar müşteri olarak tanımlanabilir. Günümüz rekabet koşullarında ürettikleri mal veya hizmet ile fark yaratamayan ve bu mal ve hizmetleri sunarken müşteri odaklı eylemlerde bulunamayan, mal ve hizmetlerin ulaştığı kitle de oluşturduğu etkiyi izleyip, ölçüp değerlendirmeyen kurum ve kuruluşların ayakta kalmaları oldukça zordur. Bu noktada Müşteri Memnuniyeti kavramı iş dünyasında giderek önem kazanmaktadır.

AMAÇ: Bu eğitim, müşteri memnuniyetinin araştırılması, ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirme sağlamak üzere eylem planlarının geliştirilmesi çalışmalarını yürüten kişilere bilgi vermek amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim Sonunda Katılımcılar, müşteri memnuniyetini oluşturan elementleri, müşteri memnuniyetini ölçüm için kullanabilecekleri muhtemel soruları, genel anket yapısını, anketlerin dağıtım ve geri toplanma yöntemlerini, anketlerin değerlendirilmesini, müşteri memnuniyetinin artırılması için gerçekleştirilecek muhtemel eylem planlarını, öğreneceklerdir.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Saha Ekipleri ve Yöneticileri