Motivasyon


‘Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek’ motivasyondur. Psikoloji dilinde ‘güdü’ dediğimiz ‘motivasyon’ ne kadar güçlüyse bir işi yapma gücümüz o kadar artar.

AMAÇ: Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, çalışan beklentilerini motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi, üstün hizmet sağlamak.

Süre      : 1 gün

Katılımcı Profili  : İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar