Marka Yönetimi


AMAÇ: Bu eğitim programı, katılımcıları marka kavramı, marka oluşturmanın temel adımları, marka yönetim süreci konularında bilinçlendirerek markanın konumlandırılması, korunması, müşteri ile ilişkiler ve marka yöneticilerinin görevleri konularında bilgilendirerek, etkin marka yönetimi yolu ile pazarlama ve satış becerisi davranışlarını artırmaya ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

Süre      : 2 gün + 0,5 gün

Katılımcı Profili  : Müşteri ile İlişkide olan tüm çalışanlar