Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Sit Alanlarını Korunması: Uygulama ve Planlama


AMAÇ: Korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının korunma esasları, sit alanları, koruma amaçlı imar planlama, korunması gereken doğal alanlar vb. koruma mevzuatımızda yer alan kavramlar ile kültür ve tabiat varlıklarının tespit ve tescil esaslarını aktarmak, korunması gerekli taşınmazlarda gerçekleştirilen uygulama yöntemleri ve güncel uygulama örnekleri ile korumada yaşanan gelişmeleri ve yeni tartışmaları değerlendirmek.

İÇERİK: Bu program yetki alanı içerisinde korunması gerekli kültür varlıklarına ya da sit alanlarına sahip yerel yönetimler ve koruma üzerine çalışan işletmelere yönelik olarak hazırlanmaktadır. Eğitim içerikleri kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda oluşturulmaktadır.