Kentsel Dönüşüm; Mevzuat, Uygulamalar ve Projeler


AMAÇ: Kentlerde yeniden yapılanma isteği ve varolan kentsel dokunun sağlıksız yapısı ile gündeme gelen kentsel dönüşümün kavramsal içeriğini aktarmak ve uygulamaların tüm boyutları ile değerlendirilmesini sağlayarak, yerleşimciler ve yerel yönetimler açısından, diyalog ortamında tüm tarafların yararını gözeten projelerin elde edilme yöntemlerini aktarmak.

İÇERİK: Bir süreç olarak ele alınması gereken kentsel dönüşüm projelerinin kavramsal açılımı ve ilgili mevzuat; ülkemizden ve dünyadan uygulama örnekleri ve projelendirme yöntemleri ile birlikte finansman, katılım, koruma boyutu gibi dönüşüm projelerinin, etkisi nedeniyle kaçınılmaz kıldığı, geniş bir yelpazede ele alınmaktadır