Kariyer Planlama Sisteminin Kurulması


Kurum çalışanlarının kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığını artırarak yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak üzere, personelin kariyer amaçlarının belirlemesi, kariyer
geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve personelin beklentileri ile Şirket gereksinimlerin dengelemeye yönelik olarak Kariyer Planlama Sistemi oluşturulur.