İşe Alma ve Yerleştirme


İnsan Kaynakları Yönetiminin ilk ve en önemli adımı, alanında üstün performans gösterecek, süreklilik sağlayacak, iş profilindeki özelliklere ve görev tanımındaki yeterliklere sahip çalışanların istihdam edilmesidir.

AMAÇ: Katılımcıları, doğru ve etkili işe alma teknikleri ile süreçteki olası sorunlar konusunda bilgilendirerek, daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak.

Süre      : 2 gün + 0.5 gün

Katılımcı Profili  : İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar