İnsan Kaynakları Yönetimi


İnsan Kaynakları Yönetimi, kurum ve kuruluşların misyon ve vizyon ifadelerindeki hedeflere ulaşmak için gerekli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, kariyer planlarının yapılması, eğitilmesi, ücretlendirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.
Bununla beraber, kurum ve kuruluşların organizasyon yapılanmaları, kurum kültürünün oluşması, yönetim felsefesi gibi konularda İnsan Kaynakları Yönetimi’ nin ilgi alanına girmektedir.

AMAÇ: Katılımcıların, İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı konusunda temel düzeyde bilinçlenerek, insan kaynakları yönetimi sistemi uygulamalarını ve aşamalarını kurumlarına ve çalışma yaşantılarındaki alanlara stratejik hedefler doğrultusunda entegre edebilmeleri için gerekli becerilere sahip olmaları ve insan kaynakları yönetimi sistemine sistematik bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programdır.

Süre      : 4 gün+1 gün

Katılımcı Profili  : İnsan Kaynakları Departmanında ki bütün çalışanlar