İmar Mevzuatı ve Kentsel Planlama Uygulama Örnekleri


AMAÇ: İmar planı yapım ve onama sürecinde etkin olarak görev alan yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurumları ile bu alanda faaliyet gösteren işletmelere yönelik uzmanlaşmış ve uygulama süreçlerine hakim bilginin paylaşılması.

İÇERİK: İmar mevzuatı ve kent planlama konusunda çözüm odaklı, mevcut ve değişen mevzuata hakim, uygulama örnekleri ve yargı kararları ile zenginleştirilmiş bir eğitim içeriği sunulmaktadır.