İK Organizasyonunun Yapılandırılması


En verimli kuruma katkı sağlayacak insan kaynakları modelinin kurumun değerlerine özel oluşturulması