İç Kontrol Eğitimi ve Stratejik Plan


Kamu idarelerine, iç kontrol sistem ve süreçleri ile ilgili bilgi aktarımı yapmak ve iç kontrol sistemleri oluşturma, yürütme ve denetlemek ile görevli tarafların, bu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmelerine yönelik yetkinlik kazandırmak ve iç kontrol eğitim sonrası; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

  • Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi,
  • Varlık ve kaynaklarının korunması,
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması,
  • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
  • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
  • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması amaçlanmaktadır.Kamu kurumlarında etkili bir iç kontrol yapısının kurulması için gerekli bilgi birikimi bu eğitim ile ilgililere ve sorumlulara sağlanmış olacaktır.