Etik sürecin şirkette kurulması ve şirket etik kodlarının belirlenmesi, Etik Kurul ve Başvuru Hattının kurulması uygulamaya alınması


Sağlıklı çalışma ortamı kurulması / sürdürülmesi için kurumun değerleri ve etik kodlarının belirlenmesi ve kurum çalışanlarına benimsetilmesi sürecinin yapılandırılması.