Bütçe İçi İşletme veya Bütçe Dışı Şirket Kurulması


Belediyeler tarafından yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şirketlerin kurulması, işletilmesi, devri ve kapatılması konusunda ayrıca kurulan şirketler tarafından belediyelere veya belediyeler tarafından bu şirketlere kaynak aktarımlarında izlenmesi gereken yöntemler, şirketlerin denetlenmesi konularında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
İlgili personellerce bu eğitimin alınması mevzuatın uygulanması, eksiklerin giderilmesi ve hataların önlenmesi konusunda faydalı olacaktır.