6245 Harcırah Kanunu Eğitimi


Tedavi yolluğu, kurs toplantı ve eğitim seminerlerine katılımda yolluk, sözleşmeli ve geçici personelin sürekli görev yolluğu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında görevlendirmelerde yolluk, ilk defa memuriyete atanmada sürekli görev yolluğu, emeklilikte ve becayişte sürekli görev yolluğu, memuriyet mahalli ve görev mahalli dışında ikamet durumunda yolluklarda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve uygulamada karşılaşılan diğer harcırah uygulamalarının mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.