6183 Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması Eğitimi


183 Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması ile kanunun tüm yönleriyle paylaşılması, yapılması ve yapılmaması gerekenlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede;

  • Alacakların kapsamı
  • Vergiler, harç ve fonlar
  • Alacağı korumaya yönelik önlemler
  • Ödeme
  • Tecil, Tehir ve Gecikme Zammı
  • Alacağın cebren tahsili
  • Yasaklar, ödeme indirimleri

Konularının paylaşılması hedeflenmektedir.