4734 Kamu İhale Kanunu Eğitimi


Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikâyetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hâkim olmakla mümkündür. İşte bu sebeple yapılacak eğitimde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlarla bağlantılı diğer mevzuatlar hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden; uygulamada yaşadığı problemlerden kurtulacaktır.